VP Phía Bắc: 024 6674 2138

VP Phía Nam: 0912 208 898

Thay đổi địa chỉ Nhà máy sản xuất

  • 2021-02-02 14:53:02

Công ty cổ phần HACO Việt Nam, một thành viên của HACO gruop đã thay đổi địa chỉ. Nhà máy sản xuất được chuyển sang vị trí có diện tích rộng hơn giúp thuận tiện cho việc đầu tư quy trình, dây chuyền sản xuất. Hứa hẹn những sự bức phá mới.